Avrupa için İlerici Gündem

https://diem25.org/progressive-agenda-for-europe/


Avrupa için İlerici Gündem


DiEM25, aşağıdaki sekiz hatta ortak bir gelecek öngörüyor;


 1. Şeffaflık: Avrupa çapında şeffaf hükümetler oluşturmak
 2. Mülteciler ve Göç; Sınırlar ile göç meselesinin çözülemeyeceği, demokrasinin ve kapitalizm kriziyle
 3. Yeni Avrupa Düzeni: Avrupa’nın Ekonomisini rasyonalize etmek
 4. Emek: Emek, teknoloji, istihdam ve gelir dağılımı, sermaye-iş sözleşmesi dışında, temel gelir.
 5. Ekolojik Geçiş: Post-kapitalist bir ekonomik ve sosyal modelin tasavvuru.
 6. Bir Avrupa Anayasası: Avrupa düzleminde demokratik bir anayasanın ve buna yol açabilecek sürecin tasavvuru.
 7. Teknolojik Egemenlik: Teknoloji ve yeniliğin demokratikleşmesi
 8. Kültür Vizyonu

Bu kitapların her biri, DiEM25 üyelerinin hepsinin yanı sıra, bu alandaki uzmanların sağladıkları katkılarla hazırlanmıştır.


 1. Şeffaflık: Avrupa çapında şeffaf hükümeti tanıtmak

 1. Yeşil Kitap - Sorular / Konular (PDF) - Forum Tartışması - Yönergeler (PDF)(İngilizcesi için Tıklayın).

Siyasa ekibi

CC İrtibat: Srećko Horvat

Koordinatör: André Rebentisch

İletişim: transparency@diem25.org


Durum - 2. Yeşil Kitap hazırlanıyor

Buradaki ilk taslaktan önce iletilen tüm teklifleri okuyun.


Zaman çizelgesi


Yeşil Kitap’ın yayımlanması: yakında

Yeşil Kitap'ın yorumlara açılması, yorumlanması:

Oylamaya açılması


 1. Mülteciler ve Göç

Göç ve Mülteci Politikası


 1. Yeşil Kitap - Sorular / Konular (PDF) - Forum Tartışması - Yönergeler (PDF)

Siyasa ekibi

CC irtibat: Erik Edman

Koordinatör: Marie Naass

İletişim: refugees@diem25.org


Durum - 2. Yeşil Kitap hazırlanıyor

Eylül ortasından Aralık ortasına kadar öneriler toplandı (İngilizcesini buradan okuyun).


Zaman çizelgesi


Yeşil Kitap’ın yayımlanması: yakında

Yeşil Kitap'ın yorumlara açılması, yorumlanması:

Oylamaya açılması


 1. Avrupa Yeni Anlaşması (deal?): Avrupa’nın Ekonomisini rasyonalize etmek

Yeşil Kitap - Sorular / Konular (PDF) - Forum Tartışması - Yönergeler (PDF)


Siyasa Ekibi

CC İrtibat: Yanis Varoufakis

Koordinatör: Ulf Clerwall

İletişim: newdeal@diem25.org


Durum - 2. Yeşil Kitap neredeyse hazır

Eylül ortasından Aralık ortasına kadar öneriler alındı (İngilizcesini burada okuyun). İlk taslağın özeti 9 Şubat'ta basıldı ve bir yandan da yorumlar alınmaya devam edildi. Bunlardan bazıları şimdi ilk tam taslağa girdi. Bu taslakta değişiklik yapmaya açıktık.


Zaman çizelgesi


Son versiyonun yayınlanması: yakında

Oylamaya açılması.


 1. Emek: Emek, teknoloji, istihdam ve gelir dağılımı, sermaye-iş sözleşmesi dışında, temel gelir

Siyasa Ekibi

CC İrtibat: Marianne Dufour

Koordinatör: Jacques Terrenoire

İletişim: labour@diem25.org


Durum - Anket 2 Temmuz'a kadar cevaplanmaya açık.


Zaman çizelgesi


 1. Yeşil Kitap'ın yayınlanması: yakında

 1. Ekolojik Geçiş: Post-kapitalist bir ekonomik ve sosyal modelin tasavvuru.

 1. Yeşil Kitap - 1. Yeşil Kitap - Sorular / Konular (PDF) - Forum Tartışması - Yönergeler(PDF)

Siyasa ekibi

CC İrtibat: Paola Pietrandrea

Koordinatörler: Patricia Pozzo ve Ksenia Gerasimova, Tematik DSC Yeşil Geçiş işbirliği ile.

İletişim: transition@diem25.org


Durum - 2. Yeşil Kitap yayınlandı


Zaman çizelgesi


 1. Yeşil Kitap'ın yorumlanması:
 2. Yeşil Kitap’ın Yayımlanması:

Oylamaya açılması.


 1. Bir Avrupa Anayasası: Avrupa düzleminde demokratik bir anayasanın ve buna yol açabilecek sürecin tasavvuru.
 2. Yeşil Kitap - Sorular / Konular (PDF) - Forum Tartışması - Yönergeler (PDF)

Siyasa ekibi

CC İrtibat: Lorenzo Marsili

Koordinatörler: Tommaso Visone ve Marc J. Almagro

İletişim: constitution@diem25.org

Durum - 2. Yeşil Kitap yakında yayınlanacak

Şu anda “Kurucu Meclis” belgesinin çerçevesini geliştiriyoruz - 2019'da AB parlamento seçimlerinde iletmeyi planladığımız İlerici Gündem’imizin Anayasa hattını nasıl hazırlayacağımızın bir yol haritası olacak.


Gerçekleştirilen ankete verilen yanıtları ve ilk taslaktan önce yapılan yorumları okumak için buraya (İngilizce) tıklayın.


Zaman çizelgesi


 1. Yeşil Yazının yayımlanması: yakında
 2. Yeşil Kitap'ın yorumlanması:

   Oylamaya açılması:


 1. Teknolojik Egemenlik: Teknoloji ve yeniliğin demokratikleşmesi
 2. Yeşil Kitap - 1. Yeşil Kitap - Sorular / Konular (PDF) - Forum Tartışması - Yönergeler (PDF)

Siyasa Ekibi

CC İrtibat: Renata Avila

Koordinatörler: Kate McCurdy, Christoph Schneider, David Schwertgen, Joren de Wachter

İletişim: techpillar@diem25.org


Durum - 3. Yeşil Kitap hazırlanıyor

Ankete verilen tüm cevapları buradan okuyun.


Zaman çizelgesi


 1. Yeşil Kitap Basımı: 17 Şubat

 1. Kültür Vizyonu

Sorular / Konular (PDF) - Yönergeler (PDF)


Siyasa Ekibi

CC İrtibat: Fotini Bakadima

Koordinatörler: Igor Stokfiszewski, Danae Stratou, Xristina Penna, Xrysa Kousela, David Adler

İletişim: voicecc@diem25.org


Durum - Anket yayınlandı: öneriler ve ankete verilen cevaplar 23 Eylül'e kadar açıktır


Zaman çizelgesi


  Ankete yorumlar: 23 Eylül'e kadar

 1. Yeşil Kitap’ın Yayını: 30 Eylül
 2. Yeşil Kitap’ın Yorumlanması: 14 Ekim'e kadar
 3. Yeşil Kitap’ın Yayımlanması: 28 Ekim
 4. Yeşil Kitap'ın Yorumlanması: 11 Kasım'a kadar
 5. Yeşil Kitap’ın Yayımlanması: 25 Kasım

  Oylamaya açılması: 3 Aralık